Nahlédněte i do Diskuse pod čarou!

Konverzní tabulky

Konverzní tabulky slouží k přepisu dokumentu z jednoho kódování do druhého. Cílem převodu je tedy nahradit kód zdrojového kódování vyjadřující určitý znak nahradit kódem, který má stejný význam v cílovém kódování.

Konverzní tabulky mohou být v zásadě dvojího typu: jednosměrné a násobné (má osobní terminologie).

Jednosměrné konverzní tabulky

Jednosměrné konverzní tabulky jsou datové úseky o délce 256 bytů, kde je na poloze dané kódem zdrojového kódování umístěn kód téhož písmene v cílovém kódování.
[Ukázková konverze]
Vlevo je ukázková tabulka původního kódování, která se pomocí (prostřední) konverzní tabulky převede do kódování cílového (od původního se liší umístěním znaků A a B), takže v původním textu jsou všechny výskyty znaku s kódem 1 (zobrazen jako A) nahrazeny kódem 3 a naopak, protože se předpokládá, že ve výsledném zobrazení bude znak 3 zobrazen jako A, čímž se vzhled zachová.
Tento typ konverzních tabulek je užitečný zvláště v klientech, umožňuje snadný převod jednoho kódování do druhého a to jen jedním směrem. Vyznávám ho také já, zde je má sbírka tabulek.

Násobné konverzní tabulky

Jedná se vlastně o soustavu několika tabulek, každá pro jedno určité kódování. Na určité pozici se ve všech tabulkách nalézá kód znaku s daným významem. Převod probíhá tak, že je zjištěna pozice kódu ze zdrojového kódování v tabulce náležící zdrojovému kódování. Na téže pozici je pak v tabulce cílového kódování nalezen výsledný kód.

Výhodou tohoto systému je snadný převod dokumentu mezi mnoha kódováními s možností převádět všemi směry. Nevýhodou je, že se jen obtížně získávají další konverzní tabulky, neboť se jejich struktura (tj. pořadí znaků) musí shodovat se všemi ostatními tabulkami systému. Mnohem snáze tedy seženete kompletní systém, než jednu další tabulku navíc.

Sbírku násobných konverzních tabulek naleznete zde a úplně speciální soustavu násobných tabulek tvoří tabulky do Unicode.