Nahlédněte i do Diskuse pod čarou!

Tabulky znakových sad do Unicode

Zdroj:
 1. ftp://dkuug.dk/i18n/charmaps/
 2. ftp://unicode.org/Public/MAPPINGS/

Tabulky ze zdroje č. 1

Příklad řádků těchto tabulek s vysvětlením významu sloupečků:

<d<>          /xD4  <U010F> LATIN SMALL LETTER D WITH CARON
<N<>          /xD5  <U0147> LATIN CAPITAL LETTER N WITH CARON
<I'>          /xD6  <U00CD> LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE
<d<>
dvojznakový opis písmenka pomocí znaků ASCII (navíc uzavřen do špičatých závorek); stejné dvojznaky naleznete v tabulkách dvojznaků.
/xD5
kód znaku v dané znakové sadě (tj. hexadecimálně zapsané číslo v rozsahu 0 až 255)
<U00CD>
kód téhož grafického symbolu v Unicode kódu (tj. hexadecimálně zapsané číslo v rozsahu 0 až 65535, navíc ve špičatých závorkách s prefixem "U")
LATIN ...
anglický název písmene v normované podobě podle Unicode; případné poznámky v závorce za tímto názvem již v normě Unicode nejsou

Textové soubory tabulek ze zdroje č. 1:

Tabulky ze zdroje č. 2

0xEA  0x00CD # LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE
0xEB  0x017D # LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CARON
0xEC  0x017E # LATIN SMALL LETTER Z WITH CARON
0xEA
kód znaku v dané znakové sadě (tj. hexadecimálně zapsané číslo v rozsahu 0 až 255)
0x017D
kód téhož grafického symbolu v Unicode kódu (tj. hexadecimálně zapsané číslo v rozsahu 0 až 65535)
LATIN ...
anglický název písmene v normované podobě podle Unicode (za prefixem komenáře "#")

Textové soubory tabulek ze zdroje č. 2:

A ještě dvě znakové sady nepoužitelné pro češtinu: