Nahlédněte i do Diskuse pod čarou!

Počešťování MacOS

Počeštění systému obecně

(Písma, klávesnice, systémový skript...)

Počeštění dalších programů

Pokud víte o dalších programech, které k češtině přinutit lze, přestože se tak netváří na první pohled, určitě nám dejte vědět!

Elektronická pošta

Nezapomeňte si přečíst obecnou diskusi o problematice českého e-mailu!

Prohlížení a tvorba WWW stránek

Telnet - český přístup k vzdáleným počítačům

Další programy

Další informace a odkazy

O mnoha programech je návod k počeštění popsán na dvou úrovních:

Prvotní nastavení češtiny
popisuje, jak programu vůbec vnutíte česká písmenka, bez ohledu na to, zda jejich kódování bude odpovídat kódování dokumentů ze sítě.
Přidání dalších tabulek
je návodem, jak program rozšířit o konverzní tabulky tak, aby byl schopen číst (a občas psát) i kódování, která mu nejsou vlastní. Potřebné konverzní tabulky jsou k dispozici zde.
Konverzní tabulky jsou v programech uloženy většinou v samostatných prostředcích, takže budete určitě potřebovat ResEdit. Jako obecný návod k použití tohoto mocného nástroje vám může také posloužit osmý díl mého seriálu o ResEditu, který se celý věnoval právě kódování. Konkrétněji, ale stručněji je přidávání konverzních tabulek popsáno i zde, u jednotlivých programů.