Nahlédněte i do Diskuse pod čarou!

Dotazy a příspěvky na stránky o Češtině

Jakékoli znalosti a zkušenosti, které pomáhají zvládnout "háčkovanou" češtinu na počítačích libovolného typu (a dalším vybavení, např. tiskárnách), jsou vítány stejně jako upozornění na věcné chyby nebo nejasnosti.

Vzhledem k tomu, že se na stránkách podílí více autorů, prosíme o dodržení následujících rad, pokud:

Můžete rovněž využít zřejmě nejpohodlnější Diskuse pod čarou, kterou naleznete na konci každé stránky. Příspěvky nebo otázky, které prostřednictvím formuláře odešlete, se objeví na stránce samotné a jejich kopie se rovnež donese elektronickou poštou k uchu autorů stránek. Váš příspěvek bude zpracován s ohledem na vaši volbu ve formuláři, jeho obsah může být včleněn do stránky, časté otázky budou případně shromážděny do nějakého FAQ, v každém případě, než k zpracování dojde (a v případě obtížných otázek, na něž nikdo nebude znát odpověď, to může být i docela dlouho), bude příspěvek vystaven na stránce.

Za všechny autory stránek o češtině,

Ondřej Bojar

Dotazy

V patičce každé stránky naleznete kontaktní adresu na autora, tj. člověka, který o dané problematice ví ze všech autorů pravděpodobně nejvíce. Jinou možností, v budoucnu zřejmě preferovanou, je poslat otázku do konference autorů. Členem této konference se jako "obyčejný čtenář" stát nemůžete, odpověď na váš dotaz vám některý z autorů pošle přímo. Výhodou tohoto způsobu je samozřejmě to, že se ptáte více lidí najednou.

V dotazech např. na programové vybavení ap. je vhodné rovnou uvádět typ počítače, na němž pracujete, při techničtějších dotazech i např. verzi systému, protože žádná taková informace nemůže překážet, i kdyby byla nadbytečná.

Upozornění na chyby a příspěvky do jednotlivých stránek

Za faktické chyby na stránkách může samozřejmě jejich autor, jehož adresu naleznete v patičce stránky. Za co však nemůže je neznalost, a proto předpokládám, že bude jedině rád, když mu svou znalostí pomůžete stránku zpřesnit, rozšířit (např. zařadit do srovnání další konverzní program ap.)

Pokud pošlete svou stížnost někomu jinému, než samotnému autorovi, nemůžete se dočkat ničeho jiného než nelibé reakce, ačkoli by autor sám chybu jistě rád odstranil a poděkoval vám.

Příspěvky vlastními stránkami

Doufáme, že vnitřní struktura těchto stránek je poměrně jasná a logická a rovněž velmi snadno rozšiřitelná o nová témata. (Konečným cílem je totiž vytvořit nesmyslně obrovskou a vševědoucí stránku, která poradí laikovi, jak má číst WWW česky a tisknout si ho na své jehličkové tiskárně, stejně jako správci serveru, jak umožnit český mail.)

Pokud si nejste zcela jisti, zda má váš nápad praktický užitek, kontaktujte nejprve autora stránky, která by byla té vaší strukturně nadřazena, nebo se zeptejte v konference autorů (nemusíte být členem), ale již dopředu očekávejte radostné přijetí.

Tím, že vytvoříte celou samostatnou stránku (pokud máte v úmyslu jen dodat něco k již hotovému textu, čtěte výše), se stáváte dalším autorem, na vaší stránce bude vaše patička s vaší adresou, takže se všechny rozhořčené dopisy budou sypat na vaši hlavu. Nikoho tím nechci odradit, většinou stejně přijde více pochval, než nadávek.

Jako autor se přihlásíte do konference autorů stránek o češtině - pošlete mail:

  1. na adresu <listserv@list.cvut.cz>
  2. s textem "join Cestina" v těle zprávy

Konference je především místem diskusí o organizaci stránek, problémech s jejich poskytováním ap. Mimo jiné je přístupná i dotazům "obyčejných čtenářů", kteří se sice členy konference nestanou, otázky do konference však posílat mohou. Autor znalý odpovědi na dotaz neautora na mail odpoví především tazateli, kopii zprávy pošle i do konference, aby ostatní autoři věděli, že je dotaz vyřízen.

Teď k samotným stránkám. Pokuste se prosím dodržet následující přání:

Hotovou stránku můžete spolu s informací, kam si přejete umístit odkaz na ni:

Jakmile vaši stránku obdržím, začnu horečnatě shánět čas na to, abych ji:

  1. přečetl a případně provedl drobné úpravy a standardizaci vzhledu,
  2. umístil stránku na server a vyrobil na ni odkaz podle vašeho přání,
  3. sdělil vám, že si upravenou verzi můžete stáhnout jako zdrojový HTML

Pak vás čeká jen:

Ještě několik poznámek, abyste neměli strach z podvodů ap.:

Takže teď už nezbývá, než abyste se pustili do psaní...

Předem děkuji,
Ondřej Bojar