Nahlédněte i do Diskuse pod čarou!

Počešťování Unixu

Můžete chtít počeštit:

Odkazy na další zajímavá místa

Pro Linux

Pro X-Windows