Nahlédněte i do Diskuse pod čarou!

Jak přimět PC-pine pro DOS/Windows, aby posílal dopisy česky?

PC-pine je volně šiřitelný program pro posílání e-mailu pro MS-DOS (FTP Inc's PC-TCP, Novell's LAN Workplace for DOS, Sun's PC-NFS, WATTCP/Packet Driver) a Windows (Windows 3.X a Windows95/NT). Umí pracovat s lokálními foldery a se vzdálenými foldery, ke kterým přistupuje protokoly POP3 nebo IMAP.

Jak jsem se dozvěděl od p. Vrabce, je možné použít překladových tabulek, které budou překládat z kódování Windows nebo DOSu do ISO-8859-2 a naopak. Podrobnosti naleznete na stránkách technické dokumentace k pine. (V zásadě je třeba nastavit environment proměnnou ISO_TO_CP na jméno souboru, kde bude překladová tabulka, a nastavit v pinerc character-set na ISO-8859-2. Formát překladové tabulky je 256 decimálních čísel oddělených mezerou, znakem konce řádku apod., které odpovídají v ISO-8859-2 příslušnému znaku v kódové stránce DOSu/Windows. Obdobně pak vypadá tabulka odkazovaná proměnnou CP_TO_ISO - jen je opačná, jak již název napovídá.)

Hotové překladové tabulky pro Windows-1250, CP-852 a mnohá jiná kódování od Andrease Prilopa jsou k dispozici zde. Novější verzi (bude-li kdy nějaká) můžete najít zde, případně zde.