Nahlédněte i do Diskuse pod čarou!

Správné nastavení MS-DOSových WWW klientů

MS-DOSových klientů pro WWW není mnoho, a ty, které jsou, fungují většinou špatně - neumí dnes již běžná rozšíření HTML (často ani formuláře), jejich vývoj už nepokračuje a podobně.