Nahlédněte i do Diskuse pod čarou!

Stručné informace o elektronické konferenci InetNLS

Buďte vítání v el. konferenci InetNLS. Tato konference se zabývá tématikou třecích ploch mezi národním (převážně českým) prostředím a Internetu, popř. programů s ním spojených. Snaží se vyhýbat se otázkám počešťování jednotlivých operačních systémů, pokud tyto nejsou nezbytné pro hlavní problematiku.

Je to tedy pravé místo pro otázky, popř. diskuse:

  1. Jak zajistit interoperabilitu česky psané el. pošty na různých systémech a
  2. platformách.
  3. Jak totéž zajistit pro Pavučinu (WWW).
  4. Jak řešit situace, kdy česká podpora pro daný operační systém není dostupná (ať už kvůli špatné podpory od výrobce nebo při pobytu v zahraničí).
  5. Jak dávat dohromady otázky 1) a 2) s otázkou 3)

a mnoho dalších, podobně laděných.

Pokud Vás konference zaujala, přihlaste se zasláním dopisu obsahujícího jedinou řádku

SUBSCRIBE InetNLS Jméno Příjmení
na adresu <listserv@utia.cas.cz>. Odhlásit se můžete zasláním dopisu s řádkou
UNSUBSCRIBE InetNLS
na tutéž adresu <listserv@utia.cas.cz>. Ostatní příkazy získáte po zaslání příkazu
HELP
na stejnou adresu.
S přáním pěkného dne
Vladimír Solnický,
správce el. konference InetNLS