Autoři stránek o češtině na internetu

Všechny autory najednou můžete oslovit prostřednictvím konference autorů stránek o češtině a nepřímo též přispěním do Diskuse pod čarou na kterékoli stránce.


Ondřej Bojar (obo@cuni.cz) je (i přes svůj poměrně nízký věk :-) praotcem Velké stránky o kódování češtiny, která se později proměnila v tyto stránky o češtině (nejen) na internetu. Je také dosud hlavním autorem a redaktorem těchto stránek.

Hynkovi Medovi (xmedh02@cuni.cz) patří můj dík i věčné prokletí za zmegalizování Velké stránky o češtině. On sám se totiž stará jen o sekce počešťování unixu, DOSu a rozumí elektronické poště a kdejakým problémům s bezpečností, ale kvůli jeho bláznivému nápadu dnešní www.cestina.cz vypadá tak jak vypadá. A mohla to být taková pěkná, bezvýznamná osobní stránka!


Další autoři se řadí do kategorie "externistů". Sami totiž nemají přímá přístupová práva ke stránkám tohoto serveru, nýbrž musí spoléhat na mé zprostředkovatelské schopnosti, a přesto podstoupili tíživé riziko předat zajímavé informace vlastními slovy a pod svým pravým jménem. Patří jim za to můj dvojnásobný dík.

Jaromír Doleček (dolecek@ics.muni.cz)

Marek Chlup (chlupm@risc.upol.cz)

Martin Hinner

Jiří Kvarda (kvarda@vc.cvut.cz)

Radek Liboska (liboska@uochb.cas.cz)

Dan Ohnesorg (Dan@feld.cvut.cz)

Lukáš Petrlík (luki@kiv.zcu.cz)

Vladimír Solnický (vs@utia.cas.cz)