Nahlédněte i do Diskuse pod čarou!

Moduly pro poskytování českých stránek

Další vzrušující možnost jak nechat automaticky kódovat stránky jsou zásuvné moduly do HTTP serverů, které samy provádějí překódovávání všech dokumentů, které server poskytuje.

Jejich výhodou je především větší šetrnost na systémové zdroje než u češtinových CGI-scriptů a rovněž není třeba nijak dbát na úpravu odkazů pro zachování správné češtiny a starat se o výstupy běžných CGI-scriptů, neboť o jejich korektní počeštění se moduly rovněž postarají.

Časem přidáme o jednotlivých modulech více podrobností.

Moduly do httpd Apache

C-Sáček
Je volně šiřitelný (GNU). A úplně skvělý...
Modul Intersoftu (číslo verze neuvádíme, každý druhý týden mají novou :-)
Je volně šiřitelný.
Krátký popis praktických zkušeností naleznete i zde, k autorskému komentáři se můžete dostat předchozím odkazem.
unicode_module p. Lampy
Je pro nekomerční použití zadarmo, pro komerční zatím nevíme.
Na rozdíl od modulu Intersoftu podporuje poskytování téhož dokumentu v různých jazykových mutacích, v závislosti na požadavku Accept-Language: WWW klienta. Kromě toho přirozeně vyžádaný dokument převádí do obdobně určeného kódování (požadavek Accept-Charset:).
Ruský modul
Po dodání českých tabulek byl zprovozněn např. na www.seznam.cz.
Návod je v anglictine nebo rustine.

Upravený server Apache od Eunetu

V provozu je např. na pes.eunet.cz.
Vznikl z předchozího ruského modulu.

Moduly do ostatních HTTP serverů

Czech plug-in
Zásuvný modul do serveru WebStar (a dalších, jsou-li kompatibilní s WSAPI 1.1) pod Mac OS. Najdete ho i ve srovnání CGI-skriptů, protože jeho autor tvrdošíjně hlásá, že se jedná o CGI, i když je zasunuté do serveru. :-)
CZFILTER firmy Sprinx
Češtinový modul do Microsoft Information Serveru, používá cookies.
Čeština do serveru ICS
Server ICS je produkt IBM, běží na Unixech, OS/2, Windows 95 a Windows/NT.