Nahlédněte i do Diskuse pod čarou!

Další možnosti jak poskytovat češtinu

Zde jsou odkazy na další řešení, jak poskytovat stránky s diakritikou, které jsme ještě nestačili podrobně zpracovat.